Điểm chuẩn NV2 năm 2011 ĐH Hàng hải, ĐH Dân lập Phương Đông

Thứ bảy, ngày 17/09/2011 Lúc 09:45 (Theo tuyensinh.dantri.com.vn)   

Ngày 16/9, Trường ĐH Hàng hải thông báo điểm xét trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2011 - nguyện vọng 2 đối với thí sinh khu vực 3 như sau:

 

TT

Tên chuyên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển (NV2)

1

Khai thác máy tàu biển

102

13.0

2

Điện tự động tàu thủy

103

13.0

3

Điện tử viễn thông

104

13.0

4

Máy tàu thủy

106

13.0

5

Đóng tàu

108

13.0

6

Công nghệ thông tin

114

14.5

· Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm)

Trường ĐH Dân lập Phương Đông cũng đã thông báo điểm trúng tuyển NV2 năm 2011 dành cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

HỆ ĐẠI HỌC

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

Công nghệ thông tin

100

A,D1

13


Công nghệ Điện tử viễn thông

101

A,D1

13


Kiến trúc

110

V

22

Môn vẽ >= 5, Hệ số 2

Kỹ thuật công trình xây dựng

111

A

13


Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

112

A

13


Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

113

A

13


KT XD công trình giao thông

115

A

13


Kinh tế xây dựng

116

A,D

13


Công nghệ sinh học:
- Công nghệ sinh học nông nghiệp
- Công nghệ sinh học công nghiệp
- Kinh tế công nghệ sinh học

301

A

13


B

14


Công nghệ kỹ thuật môi trường:
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Kinh tế kỹ thuật môi trường

302

A

13


B

14


Quản trị doanh nghiệp

401

A

13


D

13


Quản trị Du lịch

402

A

13


C

14


D

13


Quản trị Văn phòng

403

A

13


C

14


D

13


Tài chính ngân hàng

410

A

13


D

13


Kế toán

411

A

13


D

13


Ngôn ngữ Anh

751

D1

13


Ngôn ngữTrung Quốc

754

D

13


Ngôn ngữ Nhật

756

D

13


HỆ CAO ĐẲNG

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

Công nghệ thông tin

C65

A,D1

10


Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C66

A

10


C

11


D

10


Kế toán

C67

A,D

10


Công nghệ KT xây dựng

C68

A

10


Ghi chú: + Điểm KV, ƯT được cộng:

- KV2: 0,5; KV2-NT: 1; KV1: 1,5

- ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2

Hồng Hạnh