Điểm chuẩn ĐH Nông nghiệp 1 năm 2011: Ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn cao nhất

Thứ tư, ngày 10/08/2011 Lúc 00:53 (Theo diemthidaihoc.chodientu.vn)   

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào truờng năm 2011. Năm nay, mức điểm cao nhất là ngành Công nghệ sinh học (18,5).

Điểm chuẩn trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2010

Điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi năm nay là:

Khối A,D1: 13 điểm

Khối B,C: 14,5 điểm

Riêng 05 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:

Ngành học  Khối thi Điểm chuẩn
Công nghệ sinh học Khối A, D1 15,0
Khối B 18
Môi trường Khối A, D1 14,5
Khối B 17,5
Quản lý đất đai Khối A, D1 14,5
Khối B 17,5
Công nghệ thực phẩm Khối A, D1 14,0
Khối B 17,5
Kế toán Khối A, D1 14

Hệ CĐ và chỉ tiêu xét nguyện vọng 2:

Bậc CĐ:

Đối tượng

Khu vực 3

Khối A Khối B
HSPT 10 11
UT1 9 10
UT2 8 9

Điểm sàn xét nguyện vọng 2 đối với HSPT:

Bậc ĐH:

Ngành Khối Chỉ tiêu  Điểm xét tuyển
Kỹ thuật cơ khí A 100 13,5
Kỹ thuật điện A 100  
Tin học A 100  
Sư phạm kỹ thuật A, B 40 A:13,5 ; B :15
Xã hội học A, C, D1 100 A, D1: 13 ; C: 15

Bậc CĐ:

Ngành Khối Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Dịch vụ thú y A, B 100 khối A: 10

khối B: 11

Quản lý đất đai A, B
Công nghệ kỹ thuật môi trường A, B
Khoa học cây trồng A, B
  • Thu Thảo