Đại học KHXH&NV TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1, NV2 năm 2011

Thứ hai, ngày 08/08/2011 Lúc 12:36 (Theo tuyensinh.dantri.com.vn)   

ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành thấp hơn năm ngoái. Ngoài ra, trường còn thông báo xét tuyển NV2 của 12 ngành.

Xem điểm chuẩn Đại học KHXH&NV TPHCM 2010 .

Cũng như những năm trước, ngành Báo chí  - Truyền thông vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là 19,5 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành lấy điểm trúng tuyển thấp nhất là 14,5.

Ngoài ra, trường cũng thông báo điểm xét tuyển NV2 vào 12 của trường.

Bảng điểm chuẩn NV1 của các ngành dành cho thí sinh là học sinh THPT – KV3 như sau:

Ngành đào tạo Khối thi Điểm chuẩn NV1 Điểm chuẩn NV1 B
Văn học và ngôn ngữ
C, D1 15,5 16,5
Báo chí - truyền thông
C, D1 19,5  
Lịch sử
C, D1 14,5 15
Nhân học
C,D1 14,5 15
Triết học A 14,5  
C, D1 15 16
Địa lý
A,B 14,5  
C,D1 15  
Xã hội học A 14,5  
C, D1 15  
Thư viện thông tin A 14,5 15
C, D1 15 15
Giáo dục C, D1 14,5 15
Lưu trữ học C, D1 14,5 15
Văn hóa học C, D1  15 16
Công tác xã hội C, D1 14,5  
Tâm lý học B 18  
C 18  
D1 18,5  
Đô thị học A 14,5  
D1 14,5  
Du lịch C, D1 16,5  
Đông phương học D1 16  
Nhật Bản học D1 18,0  
D6 15,5  
Hàn Quốc học D7 17.0  
Ngữ văn Anh D1 17.0  
Song ngữ Nga - Anh D1 15 16,5
D2 15  
Ngữ văn Pháp D1 15 16,5
D3 15  
Ngữ văn Trung Quốc D1 15 16,5
D4 15  
Ngữ văn Đức D1 15 16
D5 15,5  
Quan hệ quốc tế D1 19  
Ngữ văn Tây Ban Nha D1 15 16

Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 theo ngành và khối thi của Đại học KHXH&NV:

Ngành Khối thi Chỉ tiêu Điểm sàn (Chỉ tiêu)
Lịch sử C 80 15 (60)
D1 15 (20)
Nhân học C 60 15 (25)
D1 15 (15)
Triết học C 40 16 (30)
D1 16(10)
Xã hội học C 70 15 (45)
D1 15 (25)
Thư viện thông tin C 60 15 (45)
D1 15 (15)
Giáo dục C 60 15 (45)
D1 15 (15)
Lưu trữ học C 40 15 (30)
D1 15 (10)
Đô thị học A 40 15 (20)
D1 15 (20)
Du lịch C 40 17,5 (20)
D1 17,5 (20)
Ngữ văn Đức D1 40 16
Ngữ văn Tây Ban Nha D1 30 16 (25)
D3   16 (5)