Chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐH Thương mại, Nông nghiệp Hà Nội, Văn hóa Hà Nội

Thứ bảy, ngày 27/08/2011 Lúc 10:38 (Theo nhandan.org.vn)   

Từ ngày 25-8 đến hết ngày 15- 9, các học viện, đại học, trường đại học tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Chúng tôi xin giới thiệu số lượng chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ của một số trường để thí sinh tham khảo.

* Trường ĐH Thương mại:

Nhà trường tuyển 360 chỉ tiêu NV2 theo Quy chế tuyển sinh 2011 của Bộ cho 4 ngành đào tạo mới có nhu cầu cao của xã hội, cụ thể:

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại tuyển khối A, 90 sinh viên, điểm sàn nhận hồ sơ là 16,5 điểm

Quản trị nguồn nhân lực thương mại, tuyển khối A, 90 sinh viên, điểm sàn nhận hồ sơ là 17,0 điểm

Quản trị thương hiệu, 60 sinh viên, điểm sàn nhận hồ sơ khối A là 16,5 điểm; khối D1 là 18,0 điểm.

Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ, 120 sinh viên, điểm sàn nhận hồ sơ khối A và D1 là 16,0 điểm.

* Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội:

Bậc đào tạo đại học có 440 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

Các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Tin học tuyển khối A, mỗi ngành có 100 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 13,5 điểm.

Ngành Sư phạm Kỹ thuật có 40 chỉ tiêu, tuyển khối A điểm sàn nhận hồ sơ là 13,5 điểm, khối B là 15 điểm.

Ngành Xã hội học có 100 chỉ tiêu, tuyển khối A và D1 điểm sàn 13, khối C lấy 14,5 điểm.

Với bậc đào tạo cao đẳng, trường có 400 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 chia đều cho 4 ngành Dịch vụ thú y, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học cây trồng, điểm sàn nhận hồ sơ khối A là 10 điểm, khối B là 11 điểm.

* Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Trường có 205 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 bậc đào tạo đại học.

Ngành Khoa học Thư viện có 50 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối D1 là 13,0 điểm, khối C là 14,0 điểm.

Ngành Thông tin học tuyển 30 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối C là 14,0 điểm, khối D1 là 13,0 điểm.

Ngành Bảo tàng học tuyển 50 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối D1 là 13,0 điểm, khối C là 14,0 điểm.

Ngành Văn hóa học tuyển 50 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối C 14 điểm, khối D1 là 13,0 điểm.

Ngành sáng tác văn học chuyên ngành viết báo tuyển 25 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối C là 14,0, khối D1 là 13,0.

NGỌC TRÁC