Chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào các trường ĐH CĐ năm 2011

Thứ bảy, ngày 13/08/2011 Lúc 01:41 (Theo nhandan.org.vn)   

Cùng với việc công bố điểm sàn trúng tuyển, điểm chuẩn vào các ngành, nhiều trường đại học đã công bố chỉ tiêu nguyện vọng 2, điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2011.

* Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Trường có ba ngành tuyển nguyện vọng 2 với tổng cộng 116 chỉ tiêu. Cụ thể, hai ngành Vật lý kỹ thuật (41 chỉ tiêu) và Cơ học kỹ thuật (38 chỉ tiêu) tuyển khối A, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 16,0 điểm.

Ngành Công nghệ Cơ điện tử tuyển 37 chỉ tiêu khối A, điểm sàn nhận hồ sơ là 17,0 điểm.

* Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường có 425 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 vào 11 ngành đào tạo, trong đó ngành tuyển nhiều nhất là Toán học với 80 chỉ tiêu, tiếp đến là Toán- Tin ứng dụng với 70 chỉ tiêu. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 là tổng điểm thi tuyển sinh bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành xin xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, thí sinh gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Cụ thể các ngành tuyển khối A, có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 16,0 điểm gồm: Quản lý tài nguyên thiên nhiên, có 30 suất; Địa kỹ thuật-địa môi trường, có 30 suất; Địa chất, tuyển khối A, có 30 suất; Địa chính, có 10 suất; Địa lý có 30 suất; Khí tượng- Thủy văn- Hải dương, có 75 suất.

Các ngành tuyển khối A có mức điểm sàn nhận hồ sơ là 17,0 điểm gồm: Toán học, có 80 suất; Vật lý, 25 suất; Khoa học vật liệu, 20 suất; Công nghệ hạt nhân, 25 suất.

Ngành Toán- Tin học ứng dụng có 70 suất, lấy 17,5 điểm.

* Trường ĐH Giáo dục

Trường có 85 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ba ngành đào tạo.

Cụ thể, ngành Sư phạm Ngữ văn, tuyển 40 chỉ tiêu khối C, điểm nhận hồ sơ là 17,0; 20 chỉ tiêu khối D, điểm nhận hồ sơ 20; Sư phạm Vật lý có 10 chỉ tiêu khối A, điểm nhận hồ sơ 17; Sư phạm Sinh học có 15 chỉ tiêu khối A, điểm nhận hồ sơ 17.

* Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tổng chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 của Học viện là 127 vào 7 ngành đào tạo. Cụ thể, có 6 ngành tuyển khối C, mức điểm nhận hồ sơ là 18 gồm: ngành Biên dịch tiếng Anh có 10 chỉ tiêu; Chính sách công- 30 chỉ tiêu; Giáo dục chính trị- 30 chỉ tiêu; Lịch sử Đảng- 30 chỉ tiêu; Tư tưởng Hồ Chí Minh- 20 chỉ tiêu; Quản lý văn hóa tư tưởng- 30 chỉ tiêu.

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có 10 chỉ tiêu nguyện vọng 2, tuyển khối C, điểm sàn nhận hồ sơ là 19 điểm.

* Học viện Kỹ thuật mật mã:

Học viện có 90 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2, khối A, ngành Công nghệ thong tin (chuyên ngành An toàn thông tin), điểm nhận hồ sơ từ 15,5 trở lên.

* Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển có 150 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ba ngành đào tạo. Cụ thể, ngành Kinh tế có 81 chỉ tiêu; ngành Tài chính- Ngân hàng có 40 chỉ tiêu; ngành Quản lý nhà nước có 29 chỉ tiêu.

Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1,0 điểm (>=16,0 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Học viện. Điểm trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.

Ngành Kinh tế bao gồm 3 chuyên ngành đào tạo: Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển và Kinh tế đối ngoại. Ngành Quản lý nhà nước gồm 1 chuyên ngành đào tạo: Chính sách công. Ngành Tài chính Ngân hang gồm 1 chuyên ngành đào tạo: Tài chính công. Học viện sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký phân chuyên ngành sau khi trúng tuyển vào Học viện.

* Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam

950 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam.

Các ngành tuyển khối A có mức điểm sàn nhận hồ sơ gồm: Công nghệ chế biến lâm sản- 50 chỉ tiêu; Công thôn- 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật công trình xây dựng- 60; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống thông tin- 50 chỉ tiêu (tuyển cả khối D1, điểm sàn nhận hồ sơ 13).

Các ngành tuyển cả khối A và khối B, bằng với mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khối A- 13, khối B- 14) gồm: Lâm sinh- 60 chỉ tiêu; Quản lý tài nguyên rừng- 40; Lâm nghiệp đô thị- 30 chỉ tiêu (tuyển cả khối V, điểm nhận hồ sơ 16); Khuyến nông- 40 chỉ tiêu.

Ngành Khoa học môi trường tuyển 20 chỉ tiêu, khối A điểm sàn nhận hồ sơ 14, khối B- 16.

Ngành Công nghệ sinh học tuyển 20 chỉ tiêu, khối A điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối B- 17.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến) tuyển 30 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ: khối A- 14, khối B- 15, khối D1- 14.

Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn) có 30 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ: khối A- 13, khối B- 14, khối D1- 13.

Ngành Quản lý đất đai có 30 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ: khối A- 13, khối B- 14, khối D1- 13.

Các ngành sau có mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cả hai khối A và D1: Quản trị kinh doanh- 60 chỉ tiêu; Kinh tế Nông nghiệp- 60; Kinh tế- 60; Kế toán- 60; Kế toán (đào tạo tại cơ sở 2 tại tỉnh Đồng Nai) có 100 chỉ tiêu.

NGỌC TRÁC